Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Tarieven


Contributie

De NeFUB kent een verenigingscontributie met twee componenten. Enerzijds betaald iedere vereniging een verenigingsbijdrage waarvan de hoogte gebaseerd is op het aantal leden van de vereniging. Anderzijds betaalt ieder verenigingslid een individuele NeFUB bijdrage. Als peildatum geldt 1 oktober.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond, gehouden op 23 juni 2016 te Nieuwegein, zijn de contributiebijdragen als volgt vastgesteld. In seizoen 2017-2018 worden deze tarieven niet gewijzigd.

Verenigingsbijdrage
Iedere vereniging betaalt jaarlijks een verenigingsbijdrage die gebaseerd is op het aantal leden dat de vereniging op de peildatum heeft.

De verenigingsbijdrage bedraagt €5,00 per lid.

Individuele bijdrage
Individuele bijdrage senioren (18+) per jaar: €21,00
Individuele bijdrage senioren (18+) per half jaar, na 1 januari: €10,50

Individuele bijdrage jeugd t/m 17 jaar, per jaar: €12,00
Individuele bijdrage jeugd t/m 17 jaar, per half jaar, na 1 januari: €6,00

Aspirantleden en buitengewone leden betalen dezelfde bijdragen als reguliere leden.

Contributie competitie

In de Algemene Ledenvergadering van de NeFUB zijn op 23 mei 2017 de tarieven voor seizoen 2017-2018 vastgesteld. Ze bestaan uit een teambijdrage (per team) en een wedstrijdlicentie (per persoon).

Teambijdragen
Heren Eredivisie: €690,00
Heren 1e divisie: €410,00
Heren 2e divisie: €350,00
Dames eredivisie: €580,00
Dames 1e divisie: €355,00

Mixed Toernooi (per half jaar): €150,00

A/B-jeugd Midden: €410,00
C-jeugd Midden: €285,00
D-jeugd Midden: €290,00
E-jeugd Midden: €310,00

A/B-jeugd Noord: €270,00
C-jeugd Noord: €230,00
D-jeugd Noord: €230,00
E-jeugd Noord: €230,00

Bekertoernooi
De standaard bijdrage bedraagt €75 per team.
Bij het bereiken van de halve finales betalen de herenteams een aanvullende bijdrage van €50.
Bij het bereiken van de finales betalen de damesteams een aanvullende bijdrage van €25.

Wedstrijdlicentie
Spelers uitkomend in een van de seniorencompetities horen in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. Een wedstrijdlicentie wordt alleen per heel seizoen uitgegeven. De jeugdcompetities en het Mixed Toernooi kennen geen wedstrijdlicentie.
De kosten voor een wedstrijdlicentie bedragen €47,00. 
WKdames2010Kijlstra
Goaliedames
ScheidsenJoostenBart

 


© Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl