Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

ANBI

De NeFUB werkt aan een ANBI-aanvraag. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.
Op een internetsite moet een ANBI een aantal gegevens publiceren. Voor de volledigheid en ter verduidelijking aan de belastingdienst hebben wij al deze gegevens gepubliceerd op deze pagina.

Naam van de instelling
Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB)

RSIN nummer
813694206

Post- en bezoekadres
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
Tel: 026 48 34 440

Bestuur
Het NeFUB bestuur bestaat uit de volgende functies die bezet zijn door de volgende personen:
  • Voorzitter: Victor de Bruin

  • Secretaris: Dorothee Kruijs-Vogelesang

  • Penningmeester: vacant

  • Topsport & ontwikkeling: vacant

  • Jeugd & ontwikkeling: Margreeth van Linge

  • Media & PR: DaniŽl Nicolai

  • FAN: Jorg Andree


Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is beschreven in de NeFUB declaratieregeling.
Voor het NeFUB personeel is tevens de CAO Sport van kracht.

Beleidsplan
Het Meerjarenbeleidsplan 2014-2016 is hier te vinden.
Vanaf 2017 zijn het Jaarplan 2017 en het Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 van toepassing.
In al deze documenten zijn de missie, visie en doelstellingen van de NeFUB beschreven.

FinanciŽle verantwoording
De financiŽle verantwoording over het jaar 2015, inclusief toelichting, is te vinden in de Jaarrekening 2015.
In de Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2020 zijn de verwachtingen met betrekking tot de financiŽn in de komende jaren weergegeven en toegelicht.

Jaarverslag 2015
Alle activiteiten die de NeFUB in 2015 heeft ondernomen zijn beschreven en weergegeven in het Jaarverslag 2015.
 
WKdames2007Supporters
WKdames2010warmlopen
U19 team in Weissenfels1

 


© Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl