Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Pesten

Pesten is een onderwerp dat vaak op school voorkomt, steeds vaker wordt er door sportverenigingen in het algemeen ondervonden dat er ook binnen hun vereniging pestgedrag voorkomt. Met de term pesten wordt een type gedrag bedoeld, namelijk wanneer één of meerdere personen herhaaldelijk en gedurende langere tijd één persoon bejegenen op een dusdanige manier dat dit tot fysieke verwondingen en/of psychisch lijden leiden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing.

Pesten komt veel voor onder kinderen in de basisschoolleeftijd. Ongeveer één op de vijf kinderen wordt minstens eenmaal per week gepest en maar liefst 60% van alle kinderen krijgt vroeg of laat wel eens met pesten te maken. Jongens zijn vaker slachtoffer van pesten en pesten zelf ook vaker dan meisjes. Pesten kan zich afspelen in het zicht van andere kinderen, maar wordt meestal verborgen gehouden voor volwassenen. Gepest worden kan voor kinderen een heel traumatische ervaring zijn. Het kan het zelfbeeld van een kind en zijn houding tegenover sport aantasten.

Pesten komt het meeste voor in de leeftijdsfase wanneer in kind in de hoogste groepen van het basis onderwijs en in de laagste klassen van de middelbare school zitten. Het is het begin van de puberteit, een periode waarin kinderen grote veranderingen ondergaan op lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. Er zijn kinderen die dan experimenteren met intimidatie en machtsuitoefening, meestal onder invloed van een groep. Andere kinderen zijn in deze periode juist extra kwetsbaar vanwege veranderingen in hun uiterlijk.

Sommige kinderen pesten omdat ze geen betere manier kennen om problemen op te lossen en agressie hun normale reactie is als zich conflicten voordoen. Misschien hebben ze gezien dat hun ouders ook op die manier reageren als er problemen zijn. De sfeer in een team kan ook veel invloed hebben op hoe kinderen met elkaar omgaan.

Sommige kinderen lopen meer kans om slachtoffer van pesten te worden dan andere. Vaak zijn ze gevoeliger, omzichtiger en rustiger dan andere kinderen. De kans bestaat dat hun reactie op het pesten onbedoeld de pestkop beloont, bijvoorbeeld doordat ze van streek raken, gaan huilen, toegeven of geen weerstand bieden. Hierdoor raken pestkoppen eraan gewend dat ze hun zin krijgen en blijven ze doorgaan met andere kinderen te pesten.

Om verenigingen een handreiking te bieden hoe met pest gedrag om te gaan, heeft de Koninklijke Nederlandse Hockeybond een deskundige gevraagd om een ‘pestprotocol' op te stellen. Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken.

Wij willen deze handreiking van de KNHB jullie niet ontnemen. We hopen dat het protocol de vereniging zal helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken en om invulling te geven aan een pestbeleid binnen de vereniging. Om een goed resultaat te bereiken of om juist voorbereid te zijn op wat mogelijk nog gaat komen is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken over inhoud van zo`n beleid, over hoe het beleid binnen de vereniging gestalte krijgt en wie op wat voor moment verantwoordelijk is of het aanspreekpunt is.

Klik hier om de toolkit te openen.

Wij helpen jullie als vereniging graag verder op weg door middel van een adviesgesprek. Neem hiervoor contact op met Robbert Weideveld (robbert@NeFUB.nl). 
Goaliedames
ScheidsenJoostenBart
WKdames2007Supporters

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl