Nederlandse Floorball en Unihockey BondLogo NeFUB
Partners:

International Floorball Federation
NOC*NSF
Nederlandse Loterij
Zone
Floorball Academie Nederland

Top 10 ergernissen onderzoek

Eind 2012 heeft het bureau ADV MR in samenwerking met het NOC*NSF en de NeFUB een onderzoek uitgevoerd in het kader van het project “Samen naar een veiliger sportklimaat”. Het onderzoek is uitgevoerd om een beeld te krijgen van het ongewenste gedrag tijdens sportwedstrijden. Door middel van een kwantitatief onderzoek onder de leden van de NeFUB zijn diverse ergernissen en plezieraspecten getoetst, waarna een top-10 ergernissen is samengesteld.

Het onderzoek is door 205 leden dusdanig ingevuld dat deze gebruikt konden worden voor de analyse van het onderzoek. Van de bruikbare groep leden geeft 98% aan dat zij bij een wedstrijd te maken hebben met ergernissen. Ondanks alle ergernissen geeft een meerderheid aan dat veel wedstrijd als positief (90%) en sportief (78%) beleefd worden. Hoewel het positieve gevoel overheerst hebben de ergernissen wel degelijk invloed op het plezier. De helft van de respondenten heeft namelijk aangegeven dat het plezier in de sport wordt aangetast door de ergernissen. Wanneer het plezier teveel aangetast wordt, is er een kans dat er overwogen wordt te stoppen, 17% van de betrokkenen heeft dit wel eens overwogen.

Uit het onderzoek komt de volgende top 10 van ergernissen:
1. Lange reistijden
2. Scheidsrechter die verkeerde beslissingen neemt
3. Commentaar op beslissingen scheidsrechter
4. Gebrekkige spelregelkennis
5. Scheidsrechter kan moeilijk inschatten wanneer er gefloten moet worden
6. Scheidsrechter fluit niet consequent
7. Scheidsrechter beÔnvloeden / bespelen
8. Mondelinge agressie: schreeuwen / schelden / vloeken
9. Kantine dicht
10. Fysieke wangedrag: duwen / trekken

Het gehele rapport is hier in te zien. 
U19 team in Weissenfels1
Nationaal damesteam 2011 Benidorm
Nationaal damesteam blauw 2010

 © Nederlandse Floorball Bond - Sportcentrum Papendal - Papendallaan 60 - 6816 VD Arnhem    meer... tel: +31 (0)26 48 34 589    meer... e-mail: info@nefub.nl